Serviceavtal

Fastighetsägare har ansvar för taket. Både för att förhindra läckage och för att säkerställa arbetsmiljön (taksäkerheten) på taket vid snöröjning och underhållsarbeten.

Vi gör gärna en besiktning av taket och föreslår ev åtgärder.

Vi kan också svara för det löpande underhållet av taket, rensa vattengångar och brunnar, se och utföra reparationer i tid, besikta och montera taksäkerhet, serva brandventilatorer mm.

Med vårt väl utarbetade koncept för takservice kan du som kund skräddarsy vilka delar som skall ingå i servicen. Lättöverskådliga protokoll upprättas vid servicen vilket ger en bra översikt av konditionen på ingående takytor.Detta gör att man får en bra överblick på hur statusen är på anläggningen.

Kontakta oss för kostnadsfritt besök eller mer information.