Brandventilation


Brandventilation används för att vid brand evakuera lokaler, trapphus med mera från rök.

Brandventilation kan kombineras med takljus och komfortventilation. Vi säljer, monterar och servar all förekommande brandventilation.

På många ställen tar vi hand om löpande underhåll och service löpande enligt behov.

Vi lämnar gärna förslag till olika lösningar för brandventilation styrsystem och serviceavtal.